جهت دریافت اطلاعات درباره نژادهای بوقلمون و نحوه تهیه جوجه یک روزه می توانید از این قسمت اقدام نمایید.