کنسرو بوقلمون در سه طعم دودی ، باروغن گیاهی و سالاد بوقلمون عرضه میگردد.