در این مطلب ما سعی داریم انواع بیماریهای بوقلمون را برای شما تشریح کنیم ،در ادامه با بیماریهای روده و ساق آشنا خواهید شد.

بیماریهای بوقلمون