شركت پر سفید گرمسار فعالیت خود را از سال 1382 در استان مركزی آغاز كرد. شروع فعالیت تولید بوقلمون گوشتی در استان مركزی و استان سمنان با تولید سالیانه 20 تن گوشت بوقلمون بود و این مجموعه توانست در سال 1390 به تولید 300 تن گوشت بوقلمون به صورت ارگانیك در شهرستان گرمسار نائل شود.

آقای مهندس كامبیز جعفری (مدیر عامل) با تحقیق در زمینه صنعت نوین بوقلمون به راهكارها و متدهای جدید و به روز دنیا دست یافته و دانسته های خود را به صورت مشاوره در اختیار دیگر مزارع پرورش (به صورت كتاب و سی دی آموزشی) قرار می دهند.

خدماتی نظیر دامپزشکی، بازدید از فارم پرورشی و مشاوره در ساخت سوله، خرید جوجه، برنامه هوادهی، نوردهی، واکسیناسیون، آماده سازی سالن از روز نخست جوجه ریزی تا پایان دوره و فروش دان مخصوص بوقلمون انجام می پذیرد.

فعالیتهای پرسفید در زمینه پرورش بوقلمون: